Inspirerende sprekers

De Dag van de Constructeur biedt ook dit jaar weer een gevarieerd programma met kennisverbreding door een aantal plenaire sprekers en kennisverdieping door inhoudelijke subsessies.

De dag bestaat uit een aantal presentaties van gerenommeerde namen uit de constructeursbranche en breakout sessies in kleine groepen. Verbreding en verdieping van kennis staan daarbij centraal.

Keynote

Tijdens de Dag van de Constructeur zijn er een aantal keynote sprekers die hun visie zullen geven op de thema’s duurzaamheid, circulariteit en constructieve veiligheid. Deze presentaties vinden plaats in de grote zaal.

Onderwerp: Internationale samenwerking

Dirk Rinze Visser

Buro Happold

Ir. Dirk Rinze Visser MSc CEng RO is (parttime) docent bij de Structural Design &Mechanics Group van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Naast zijn werk aan de TU Delft is Dirk Rinze Office Director bij Buro Happold, een multidisciplinair ingenieursbureau met meer dan 30 kantoren wereldwijd en met bijna 2.000 medewerkers. Door deze dubbelrol is Dirk zeer sterk in het bieden van de verbanden tussen de theorie – zoals geleerd aan de universiteit – en de praktijk op basis van zijn ervaring in het veld.

Lees onder ‘ DvdC Nieuws ‘ het interview met Dirk Rinze Visser over zijn bijdrage tijdens de Dag van de Constructeur.

Dirk Rinze Visser | LinkedIn

Onderwerp: Verduurzaming van beton

Ir. Dorien Staal

Voorbij Prefab

Ir. Dorien Staal is statutair directeur van betonfabriek Voorbij Prefab, onderdeel van TBI Holdings. Daarnaast is ze voorzitter van de Betonvereniging en lid van de Stuurgroep Betonakkoord.

Lees onder ‘ DvdC Nieuws ‘ het interview met Dorien Staal over haar bijdrage tijdens de Dag van de Constructeur.

Dorien Staal | LinkedIn

Onderwerp: Visie op bouw- en inrichtingsopgave

Francesco Veenstra

Rijksbouwmeester

Francesco Veenstra is sinds 1 september 2021 Rijksbouwmeester en als zodanig voorzitter van het College van Rijksadviseurs. De Rijksbouwmeester adviseert gevraagd en ongevraagd over de architectuur en de stedelijke omgeving van het rijksvastgoed aan minister van Binnenlandse Zaken en Directeur-Generaal van het Rijksvastgoedbedrijf. De Rijksbouwmeester heeft als adviseur van het Rijk een onafhankelijke positie.

Lees onder ‘ DvdC Nieuws ‘ het interview met Francesco Veenstra over zijn bijdrage tijdens de Dag van de Constructeur.

Francesco Veenstra | LinkedIn

Breakout sessies

In twee breakout sessies kunt u een aantal verdiepende en vernieuwende onderwerpen volgen.

De thema’s die tijdens de breakout sessies aan bod komen zijn; veiligheid, verduurzaming/circulariteit, digitalisering, transitie van het vak constructeur, aansprekend project.

Simon Wijte

Thema: Veiligheid

Onderwerp: APK voor gebouwen

Simon Wijte is hoogleraar Sustainment of Concrete Structures bij de onderzoeksgroep Structural Design van de afdeling Built Environment. In zijn onderzoek richt hij zich op de structurele mogelijkheden van hergebruik van betonconstructies en betonnen constructie-elementen, wat essentieel is voor circulair bouwen. Het doel is om te komen tot een beter duurzaam gebruik van betonconstructies. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de bouwkundige kwaliteit van betonvloeren gebouwd met prefab betonplaat, zoals die is toegepast in de parkeergarage op Eindhoven Airport. Het doel van dit onderzoek is om een beoordelingsinstrument te creëren voor de constructieve betrouwbaarheid van dit soort vloeren. 

Simon Wijte (tue.nl)

Anne van der Sluis

Thema: Aansprekend project

Onderwerp: Galaxy Tower Utrecht

In 2018 startte de bouw van Galaxy Tower op het Jaarbeursplein in Utrecht. Ballast Nedam bouwt een 92 meter hoge toren met een ondergrondse parkeergarage, een luxe Amrâth Hôtel met 254 kamers en daarbovenop nog eens 317 appartementen. De toren heeft een opvallende structuur met daktuinen en wordt volledig bekleed met keramiek. Voor al deze onderdelen van de toren zijn verschillende bouwtechnieken nodig. Voor de wanden van de bouwkuip zijn geen damwanden in de grond getrild, maar werd gebruik gemaakt van trillingvrije diepwandtechnieken. De funderingspalen werden geboord. Vanwege het open ontwerp hebben de fundering en de onderste drie etages een traditionele constructie en gaat het daarboven over op tunnelbouw. Die tunnelbekisting is te vergelijken met een enorme, zware doos waarop de wanden en vloeren gestort worden. Als dat klaar is, wordt de tunnel er tussenuit gehaald en herhaalt het proces zich in een ander gedeelte van de toren.

Anne van der Sluis

Principal director Van Rossum

Anne Van Der Sluis | LinkedIn

Stijn Willems & Pierre Mengeot

Thema: Aansprekend project

Onderwerp: Schuifviaducten met Incremental Launching method

A16 – De Groene Boog: in opdracht van  Rijkswaterstaat zijn  BESIX NLDura VermeerMobilis TBICroonwolter&drosVan OordRebel en  John Laing samen verantwoordelijk voor ontwerp, bouw, financiering en 20-jarig onderhoud van de A16Rotterdam.

Kunstwerk K52A, het viaduct Terbregseplein, is een fly-over over het Terbregseplein in Rotterdam. Deze fly-over voert over het gehele huidige Terbregseplein, wat inhoudt dat de fly-over een afstand moet overbruggen van ruim 440 meter boven bestaande wegen (overspanningen van 52m). Om de impact op het verkeer te minimaliseren, wordt de “incremental launching method” toegepast. Stijn en Pierre zullen toelichting geven bij o.a.:

 • Ontwerp kokerligger (doorsnede, inwendige en uitwendige naspanning, tijdelijke fasen, …)
 • Uitvoeringsmethode : ILM ( incremental launching method)
 • Voorbouwlocatie
 • Raakvlakken tussen uitvoering en ontwerp
 • Monitoring tijdens het lanceren

Stijn Willems

1982

2020 -> heden: BESIX Engineering Department, Senior Project Manager

Stijn Willems | LinkedIn

Pierre Mengeot

1982

2005 -> heden: BESIX Engineering Department, Senior Project Manager

Pierre Mengeot | LinkedIn

Rayaan Ajouz

Thema: Digitalisering

Onderwerp: Trends in digitalisering

Parametrisch ontwerpen? Ondertussen weten we wel wat dat is. Wat is er momenteel gaande, wat zijn de huidige trends en waar zien we de kansen en waar moeten we ons zorgen over baren. Met de opkomst van AI-gedreven hulpmiddelen zoals ChatGPT is het gebruik van hoogwaardige technologie binnen handbereik van elke werknemer. Hoe hebben dit soort innovaties invloed op de bouwsector en wat zal dit betekenen voor de rol van de constructeur? Kom er achter tijdens de lezing van Rayaan Ajouz.

Rayaan Ajouz

Structural Engineer at ABT bv

Het multidisciplinaire karakter van ABT zorgt ervoor dat je als werknemer veel facetten rondom de engineering van een gebouw meekrijgt en ook kunt raadplegen. Dit nodigt uit om verder te kijken buiten je eigen discipline en een beter ontwerp te creëren door integrale afstemming.

Mijn sterkte is de combinatie van mijn kennis als constructeur en als programmeur.

Rayaan Ajouz | LinkedIn

Marleen Hermans

Thema: Veiligheid

Onderwerp: Regie op veiligheid

Info volgt

Marleen Hermans

Hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft, Faculteit Bouwkunde, MBE

Managing Partner Fysiek Domein BMC

Commissaris bij Staedion, woningcorporatie in Den Haag

Marleen Hermans | LinkedIn

Sander ten Pas

Thema: Aansprekend project

Onderwerp: innovatieve ontwerpoplossingen van de Maasdeltatunnel (Blankenburgverbinding

Sander zal ingaan op het raakvlak tussen ontwerp en uitvoering en laten zien wat de impact van ontwerpkeuzes is in relatie tot CO2 uitstoot. Onderwerpen die daarin naar voren komen zijn:

 • bouwfasering van de 30 m diepe C&C bouwputten
 • permanente gewapende onderwaterbetonvloer
 • complexe inpassing wapening dokvloeren
 • dwarsvoorgespannen zinktunnel

Sander ten Pas

Werkzaam bij Witteveen+Bos en als ontwerpleider betrokken bij een aantal interessante projecten:

 • De metro in Brussel (2022 – heden)
 • Western Harbour Tunnel in Sidney (2022)

Maasdeltatunnel Blankenburgverbinding (2017 – 2022)

Sander ten Pas | LinkedIn

Niklas Schweer & Eric Bodarwe

Thema: Aansprekend project

Onderwerp: ViA15 (A12/A15 – Arnhem): Design and structural behaviour analysis of a balanced cantilever bridge with a below suspended bicycle and pedestrian bridge

Deze presentatie zal in het Engels gegeven worden!

In order to complete the connection between the A15 and A12 highways in the Dutch region Gelderland, a bridge over the river ‘Pannerdensch Kanaal’ will be constructed. The main bridge is erected using the balanced cantilever construction method and designed as a continuous threespan box girder with varying height at a total length of 340 m. The superstructure consists of a longitudinally and transversally post-tensioned concrete deck with a maximum span length of 170 m and an approximate width of 28 m. Furthermore, the structure contains a bicycle and a pedestrian steel bridge, which are suspended below/beside the deck, allowing cyclists and pedestrians to cross the river and the Natura 2000 protected area. Additionally the bridge complex integrates ecological demands, such as swallow nests and bat roosts.

Niklas Schweer (HOCHTIEF Engineering GmbH, Essen, Germany)

Niklas Schweer | LinkedIn

Eric Bodarwe (NEY & Partners, Brussels, Belgium)

Walter Spangenberg

Thema: Veiligheid en Duurzaamheid

Onderwerp: Wringt het om een veilig en duurzaam constructief ontwerp te maken?

Waarom gaat het roer niet radicaal om? Wat zijn de huidige trends en wat zijn de blokkades bij onze huidige constructieve ontwerpen.

Walter Spangenberg

Na 35 jaar ABT en Oosterhoff als constructief ontwerper nu actief met onderwijsactiviteiten; cursussen, studieboeken en begeleiding van studenten.

Hoogwaardige techniek is mijn passie: projecten door (state of the art) techniek meerwaarde meegeven en mogelijk maken. Mijn interesse is breder dan constructie alleen. Integraal ontwerpen is mijn uitgangspunt en goede gestructureerde ontwerpprocessen maken de ambitieuze opgaven mogelijk.

Walter Spangenberg heeft in 2022 de eerste oeuvreprijs Constructeur van het Jaar ontvangen.

Lees onder ‘ DvdC Nieuws‘ het interview met Walter Spangenberg over zijn bijdrage tijdens de Dag van de Constructeur.

Walter Spangenberg | LinkedIn

Arnold Robbemont

Thema: Aansprekend project

Onderwerp: Verduurzaming tunnelgietbouw, hoogbouw Spot Amsterdam

SPOT bestaat uit zeven stoere woontorens – in hoogte variërend en direct aan het Hondsrugpark – met een prachtig uitzicht over de stad, het park en de omgeving.

Het project herontwikkeling SPOT X en Y betreft de nieuwbouw van Kavel X en Kavel Y in Amsterdam Zuid Oost. Kavel X bestaat uit circa 34.000m² BVO wonen, 2.500m² kantoor, 560m² horeca, 350m² voorzieningen en 270m² retail. Kavel X wordt gerealiseerd op een 2 laagse parkeergarage die het gehele kavel bestrijkt en voorziet in 256 parkeerplaatsen (3.800m²).

Kavel Y bestaat uit circa 29.500 m² woningen en 11.140m² overige ruimtes met een parkeerkelder van ca. 9.300 m².

Arnold Robbemont

Na diverse banen als constructeur en raadgevend ingenieur is Arnold in februari 2008 begonnen als raadgevend ingenieur bij Zonneveld ingenieurs.

Arnold heeft aan vele projecten gewerkt; klein, groot, nieuwbouw, woningbouw, utiliteitsbouw etc.

arnold robbemont | LinkedIn

Marcus Schiere

Thema: Aansprekend project

Onderwerp: De langste fietsbrug van Europa

Hupkes Wijma B.V. bouwde de langste fietsbrug van Europa, tussen Blauwe Stad en Winschoten. Deze van Azobé hout gemaakte brug van 800 meter heeft een ontwerplevensduur van 80 jaar. 

Marcus Schiere

Ir. Marcus Schiere is Product and Salesmanager Houten Bruggen bij Hupkes Wijma B.V.

Marcus Schiere | LinkedIn

Dag van de constructeur powered by 

HTI