TERUGBLIK DAG VAN DE CONSTRUCTEUR 2023

Zie hier een terugblik van het kennis en netwerk event van afgelopen editie.

Voorzitter programmacommissie Frank Kaalberg:

“Veilige constructies én duurzaamheid staan centraal tijdens Dag van de constructeur”

Thema van de Dag van de constructeur 2023 is ‘Samenwerken aan veilige én duurzame constructies’. “Het zijn twee aspecten die zeer actueel zijn in de constructeursbranche”, legt de voorzitter van de programmacommissie en bestuurslid van VNconstructeurs, Frank Kaalberg uit. “Het verbeteren van de borging van de constructieve veiligheid heeft tot doel het voorkomen van calamiteiten en instortingen. Belangrijkste oorzaak is de versnippering van, en onduidelijkheid over rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor ontwerp en realisatie van de constructie.”

Handschoen opgepakt

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft naar aanleiding van een aantal grote calamiteiten de ontwerp-, bouw- en technieksector opgeroepen om het ontwerpen, bouwen, overdragen en gebruiken van bouwwerken structureel veiliger te maken. “Via het Programma Veiligheid in de Bouw heeft de sector samen met tal van stakeholders en betrokkenen de handschoen opgepakt om aan deze opgave te werken”, zegt Kaalberg die werkzaam is als PMC leader Underground Infrastructure bij Witteveen+Bos. “Het versterken van de regie op veiligheid is noodzakelijk omdat constructieve veiligheid op dit moment vaak onvoldoende integrale aandacht krijgt over alle fases van het bouwproces – van initiatief tot sloop – heen. Hierdoor worden beslissingen rondom veiligheid onvoldoende gewogen naar hun effect op andere fases in het bouwproces.”

Samenwerking

Een belangrijke verandering om de regie op de veiligheid te verbeteren, is het versterken van de rol van de Coördinerend Constructeur. Kaalberg: “Als VNconstructeurs ondersteunen we daarom het manifest van opdrachtgevers, adviseurs en bouwbedrijven om de constructieve veiligheid naar een hoger plan te tillen. “De Coördinerend Constructeur krijgt de eindverantwoordelijkheid voor de integrale constructieve veiligheid. Hiermee wordt actief de versnippering van taken en verantwoordelijkheden tegengegaan en wordt constructieve veiligheid geen streven meer, maar een verplicht eindresultaat. Samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid zijn daarbij ontzettend belangrijke factoren. Tijdens de Dag van de constructeur zullen de sprekers hier ook aandacht aan geven. Om hier ook praktisch handen en voeten aan te geven organiseren we samen met het KPCV, Bouwen met Staal en Betonvereniging binnenkort ook nog de cursus Borgen Constructieve Veiligheid in de Praktijk.”

Onlosmakelijk verbonden

Het tweede aspect dat centraal staat tijdens de Dag van de Constructeur is duurzame constructies. “Duurzaamheid en constructieve veiligheid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden”, zegt Kaalberg. “We willen met z’n allen zo duurzaam en circulair mogelijk bouwen, maar wat betekent dat voor het constructief ontwerp? Een slanker constructief ontwerp zorgt weliswaar voor minder gebruik van beton en staal, maar wat doet dat met de veiligheid van een constructie? Conform het Betonakkoord gaan we steeds minder cement in beton toepassen, maar tegelijkertijd moet de levensduur van infrastructurele (ondergrondse) constructies wel minimaal 100 jaar worden gegarandeerd. Meer toepassing van hout is duurzaam maar kun je daarmee ook veilig in de hoogte bouwen, welke verbindingen hanteer je en hoe zit het met brandveiligheid? Binnen de constructeursbranche zijn we innovatief, verleggen we bovendien grenzen door middel van uitdagende en steeds duurzamere constructieve ontwerpen, maar dat mag nooit ten koste van de veiligheid gaan.”

Inspirerend programma

Alle aspecten rondom constructieve veiligheid én duurzaamheid komen tijdens de Dag van de Constructeur aan de orde. Enerzijds door drie inspirerende keynote sprekers (Dirk Rinze Visser, Dorien Staal en Francesco Veenstra) en anderzijds door breakout-sessies over uitdagende projecten in hoogbouw, viaducten en bruggen, afzinktunnels, digitalisering, Artificial Intelligence en constructieve veiligheid. Verder zal er die dag de Constructeur van het Jaar bekend worden gemaakt en zullen -in samenwerking met het Constructeursregister- de in de afgelopen (corona)jaren geaccrediteerde Registerconstructeurs en Registerontwerpers worden gelauwerd.

Keynote Dirk Rinze Visser

Ir. Dirk Rinze Visser MSc CEng RO is partner, Europe Structures Lead en Rotterdam Office Director bij Buro Happold. Buro Happold is een multidisciplinair ingenieursbureau met meer dan 30 kantoren wereldwijd en met bijna 2.500 medewerkers. Daarnaast is Visser docent aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Van elkaar leren

Dirk Rinze Visser neemt in zijn keynote het publiek mee naar de samenwerking op bouwplaatsen en in ontwerpteams in andere landen in de wereld. Hoe gaat men daar te werk? Wat zijn de verschillen met Nederland? “Ik wil daarmee niet aangeven of het elders in de wereld beter of slechter is geregeld”, zegt Visser. “Maar wel wat we misschien van elkaar kunnen leren. Neem nou Haïti. Ik heb daar na de verwoestende aardbeving van 2010 meegewerkt aan het aardbevingsbestendig ontwerpen van een schoolgebouw. Daar stonden twintig mensen rondom een te wapenen betonbalk. Dan frons je in eerste instantie je wenkbrauwen. Maar deze wijze van werken hoeft niet slechter te zijn. In Haïti is samenwerking meer gestoeld op manpower dan op nadenken. Terplekke worden zaken aangepakt, hier gebeurt het meer van achter de tekentafel.”

Razendsnel

Een tweede voorbeeld dat Visser aanhaalt, is China. “In Wuhan werd binnen tien dagen een ziekenhuis gebouwd in de strijd tegen het coronavirus. Ruim 100 graafmachines en bulldozers, tweehonderd medewerkers en heel veel prefab producten zorgden in no time voor een ziekenhuis met 1.000 bedden. Dat kunnen we ons hier niet voorstellen. Ik heb daar zelf meegemaakt dat al staal werd besteld terwijl wij nog in de ontwerpfase zaten. Daar moet alles razendsnel. Dertig bouwkranen op een bouwplaats komen elkaar niet in het vaarwater. Dat is een geoliede machine. In Nederland zou de bouwplaats direct stilgelegd worden in verband met de veiligheid.”

Hiërarchie

Samenwerking in het Midden-Oosten gaat er weer heel anders aan toe. Volgens Visser is het zogenoemde ‘beslisapparaat’ daar gebaseerd op hiërarchie. “De hoogste persoon op de ladder beslist. Als hij een andere keuze maakt dan eerder genomen beslissingen door functionarissen die lager in rang zijn, wordt dit niet tegengesproken. Sterker nog, de persoon lager in rang weet zich dan niets meer te herinneren van zijn beslissing. Wordt deze beslissing weer overruled door een nog hogere functionaris, dan begint het hele riedeltje weer van voren af aan.”

Verantwoordelijk voelen

In Nederland hebben we het zo slecht nog niet, vindt Visser. “Alleen door de versnippering die is ontstaan in het bouwproces moeten we wel oppassen dat we niet richting de afgrond lopen. Daarom is het ook goed dat samenwerking een van de thema’s van de Dag van de Constructeur is. Samen moeten we ons verantwoordelijk blijven voelen voor een gebouw.

Waardering

Waar Dirk Rinze Visser nog graag een lans voor wil breken, is de publieke waardering voor de constructeur. Als een hartchirurg het leven redt van één persoon, krijgt hij/zij bij wijze van spreken een staande ovatie. Constructeurs ontwerpen gebouwen waar honderden of soms zelfs duizenden mensen werken of wonen. Dat die veilig zijn, vinden we de normaalste zaak van de wereld. Toen ik in Haïti was na de aardbeving, noemden ze mij als constructeur een dokter die de gebouwen geneest. Daar spreekt een hele andere waardering uit.”

De Keynote van Dirk Rinze Visser vindt van 13.05 tot 13.35 uur plaats in de plenaire zaal.

Masterclass Walter Spangenberg

Walter Spangenberg was 35 jaar lang in verschillende functies actief bij ABT en Oosterhoff. Naast senior adviseur, directeur en partner was hij vooral constructief ontwerper. Deze expertise zet hij vandaag de dag in bij onderwijsactiviteiten zoals het verzorgen van cursussen, het schrijven van studieboeken en het begeleiden van studenten. Walter Spangenberg ontving in 2022 als eerste de Oeuvreprijs van VNconstructeurs voor zijn werk als constructeur.

Actuele thema’s

Tijdens de Dag van de Constructeur verzorgt Walter Spangenberg in de ochtend een masterclass voor young professionals die lid zijn van YouCon en voor studenten van het Hoger Technisch Instituut (HTI). Centrale vraag tijdens de masterclass is of het wringt om een veilig duurzaam constructief ontwerp te maken? “Ik voeg hier nog samenwerken aan toe en dan komen alle aspecten aan de orde die het thema vormen tijdens de Dag van de Constructeur”, legt Walter Spangenberg uit. “Samenwerken, veiligheid en duurzaamheid zijn zeer actuele thema’s die vandaag de dag en ook in de toekomst een grote rol in de constructeursbranche spelen. In deze masterclass zal ik deze thema’s vanuit een helikopterview behandelen. Ik start met een inleidende presentatie en vervolgens mag iedereen in kleine groepjes praktisch aan de slag.”

Fantasiegebouw

Tijdens de inleiding zal Walter Spangenberg hulpmiddelen aanreiken en stilstaan bij kansen, bedreigingen en blokkades als het gaat om constructieve samenwerking, -veiligheid en duurzaamheid. Daarna wordt in groepjes gewerkt aan een constructieve ontwerpopgave. De deelnemers aan de masterclass mogen een fantasiegebouw ontwerpen dat na vijf jaar wordt gedemonteerd en op een andere locatie opnieuw wordt gebouwd. Door het gebouw demontabel te maken wordt ingespeeld op een circulaire losmaakbare manier van bouwen. Maar welke extra duurzaamheid weten de deelnemers verder te bedenken? En hoe gebruiken ze een risicoanalyse om te komen tot een ontwerp waarbij de constructieve veiligheid wordt geborgd. Na deze opdracht presenteert iedere groep hun bevindingen en wordt er afgesloten met een nabespreking onder leiding van Walter Spangenberg.

Junior en senior koppelen

“Ik vind het vooral belangrijk dat tijdens de praktische opdracht alles mag”, benadrukt Walter Spangenberg. “Want hierdoor komen de meest innovatieve dingen naar boven. We moeten ons vooral niet te veel beperken door afgebakende kaders. Ik zie nog veel te veel verschillen als het gaat om veiligheid of duurzaamheid. Veiligheid vinden we allemaal heel belangrijk, daar bestaat geen discussie over. Maar hoe geef je invulling aan veiligheid, hoe interpreteer en definieer je het? Hetzelfde geldt voor duurzaamheid. Young professionals kijken hier vaak heel anders tegenaan dan de ervaren senior constructeur. De huidige generatie is veel meer begaan met duurzaamheid dan de senior. Maar het ontbreekt de junior weer aan de brede knowhow van de senior. Daar ligt wat mij betreft een mooie opgave voor de komende tijd. Het beste van twee en soms zelfs drie generaties bij elkaar brengen. Daarnaast spelen de belangen van de opdrachtgever. Hoe krijgen we de ambities op het gebied van veiligheid en duurzaamheid uitgelijnd met de financiële haalbaarheid?”

Wanneer is de masterclass geslaagd voor Walter Spangenberg? “Als ik zelf een congres bezoek en ik neem één iets mee naar huis wat is blijven beklijven en mezelf een aantal vragen stel, dan is het voor mij al succesvol geweest. Hetzelfde streef ik na voor de deelnemers aan de masterclass.”

De masterclass van Walter Spangenberg vindt voorafgaand aan het congres van 10.00 tot 12.00 uur plaats. Verder zal hij tijdens de eerste breakout sessie van het congres (13.45 tot 14.15 uur) een workshop rondom dezelfde titel als de masterclass verzorgen.

Keynote Dorien Staal

Dorien Staal is statutair directeur van betonfabriek Voorbij Prefab, onderdeel van TBI Holdings. Voorbij Prefab in Amsterdam is een toonaangevende en innovatieve producent van duurzame prefab betonproducten in de woningbouw en de industrie. Daarnaast is Dorien Staal voorzitter van de Betonvereniging en lid van de Stuurgroep Betonakkoord.

Weerstand

Voorbij Prefab is koploper in de verduurzaming van beton. De weg ernaar toe was en is nog steeds geen gemakkelijke. Al in een vroeg stadium besefte Dorien Staal voor welke enorme klimaatuitdagingen we staan. De betonsector staat in de top 3 van vervuilende industrieën. Ze voelde zich verantwoordelijk om te onderzoeken hoe ze vanuit haar sector een bijdrage kon leveren aan de reductie van CO2. “Dat ging gepaard met de nodige weerstand”, vertelt Dorien Staal. “Iedereen lachte me een beetje uit. Ik wilde samen met andere betonproducenten onderzoeken wat mogelijk was. Maar ik liep iedere keer tegen een muur. Ieder was voor zich bezig en delen van informatie was al helemaal een ongepaste vraag. Verder constateerde ik dat ontwerpers en architecten steeds vaker op zoek waren naar een ontwerp voor een gebouw zonder beton.”

CO2-arm beton

Keerpunt was de Betondag in 2019. Dorien Staal introduceerde daar de term ‘betonschaamte’. Alleen al het woord was reden tot discussie, maar het bleek ook voor veel partijen een katalysator te zijn om nu echt stappen te zetten. “Het was de spreekwoordelijke steen in de vijver. Ik kwam in contact met ingenieursbureau ABT en andere partijen. Binnen een jaar konden we grote stappen zetten. We bundelden kennis, kunde en onderzoek. De resultaten hielden we niet voor onszelf. Geen patenten dus. Patenteren en kennis voor jezelf houden, past voor mij niet binnen het oplossen van de klimaatproblematiek. Alles wat ten goede komt aan het klimaat, moet je groots delen. Het enige wat we als eis stellen om onze resultaten te delen, is dat andere betonfabrieken ook iets in de zoektocht naar CO2-arm beton onderzoeken. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat het CO2-arme beton niet ten koste van kwaliteit en productiesnelheid gaat.”

De mens

Het groene beton dat is ontwikkeld door Voorbij Prefab levert een CO2-reductie van 40 procent op. Voor Dorien Staal is dit een mooie eerste stap om een bijdrage te leveren aan het realiseren van het Klimaatakkoord en het Betonakkoord. “Ik geloof erin dat we zelfs CO2-neutraal beton kunnen produceren in 2030. Als ik dit verkondig, krijg ik vaak te horen dat dit niet mogelijk is. Maar waarom niet? Wie had een paar jaar geleden gedacht dat we nu al beton produceren met een reductie van 40 procent? Ik kom er steeds meer achter dat in dit proces de grootste uitdaging op het menselijk vlak ligt, niet in de ontwikkeling van het product. Het is nodig dat we alle partijen eigenaar van het proces maken. Het heeft geen zin om te proberen vanuit de overtuiging iets op te leggen. Dat werkt averechts.”

De Keynote van Dorien Staal vindt van 14.25 tot 14.55 uur plaats in de plenaire zaal.

Constructeur van het jaar: Mathew Vola

Nog heel even en dan mag Mathew Vola de titel Constructeur van het jaar overdragen aan zijn opvolger. Anderhalf jaar mocht hij de titel voeren die hem eind november 2021 werd uitgereikt. Vola, directeur bij ingenieurs- en adviesbureau Arup, is onder meer bekend van HAUT in Amsterdam, met 73 meter de hoogste houten hybride woontoren van Nederland (21 verdiepingen). Daarmee was Vola in 2016 een pionier. In 2012 tekende hij voor het constructieve ontwerp van het Nationaal Maritiem Museum van China. En daarvoor was hij als projectleider betonconstructies betrokken bij de Singapore Sports Hub, een futuristisch stadion met 55.000 zitplaatsen, een bewegend dak en flexibel inzetbare tribunes.

Teamwork

De jury roemde bij de uitreiking van de titel in 2021 Vola’s ‘boeiende portfolio’ in binnen- en buitenland, maar prees ook de manier waarop hij digitale technologie inzet bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving. “Het was een eer om door vakgenoten uitgeroepen te worden tot constructeur van het jaar”, vertelt Mathew Vola. “Net zoals het feit dat ik door mijn collega’s ben voordragen voor deze titel. Het is een erkenning voor het werk dat ik samen met het hele team binnen Arub doe. Al meer dan 20 jaar werk ik met ziel en zaligheid aan duurzame constructies. De titel was en is nog steeds een aanmoediging om me te blijven inzetten voor duurzame innovaties en het toekomstbestendig maken van onze industrie. Als constructeur van het jaar mocht ik columns schrijven in het vakblad Cement. Hierdoor kon ik mijn verhaal over duurzame constructies kracht bijzetten. Maar ook in mijn werk was het bijzonder om ineens te ervaren dat mensen die ik nog niet kende in een ontwerpteam, mij wel kenden. Ook hier helpt het in de erkenning voor wat je doet.”

Form follows sustainability

Vorig jaar tijdens de Dag van de Constructeur was Mathew Vola een van de keynote sprekers. Zijn lezing ging over de uitdagingen van de constructeur in de 21 ste eeuw. Vola is van mening dat de bekende uitspraak van de Amerikaans architect Louis Sullivan ’form follows function’ niet meer van deze tijd is en we toe moeten naar ‘form follows sustainability’ als basis voor het ontwerp- en bouwproces van de toekomst. “Ik sta regelmatig op het podium om ‘mijn verhaal’ te vertellen. Ik vond het mooi om in de afgelopen periode aangekondigd te worden als de constructeur van het jaar. Dat zet je verhaal ook weer kracht bij. Ik kan mijn opvolger dan ook alleen maar adviseren om van de titel te genieten en hem vooral ook in te zetten om je verhaal uit te dragen.”

Interessante vragen

Dit jaar is het thema ‘Samenwerken aan veilige én duurzame constructies’. “Ik hoop dat we tijdens het congres ook de dialoog aangaan over of we bepaalde veiligheidsfactoren niet moeten versoepelen om meer duurzame constructies te krijgen?”, zegt Mathew Vola. “Dat is namelijk een razend interessante vraag. Net zoals de vraag hoe we kunnen komen tot een Milieuprestatie Gebouwen (MPG) van nul? Wat mij betreft moeten we twee keer zo duurzaam gaan opereren als nu het geval is. Hoe slagen we erin om binnen het carbon budget te blijven terwijl er alleen maar meer gebouwd moet worden de komende jaren. Ik denk dat veel meer bouwen met hout en andere biobased materialen de enige manier is om onze doelstellingen te halen. Ik verheug me er in ieder geval op om erbij te zijn op 1 juni en met vakgenoten over deze thema’s te praten.”

Keynote Dag van de Constructeur: Francesco Veenstra

De in Leeuwarden geboren Francesco Veenstra is opgeleid aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Hij werkte 22 jaar bij het architectenbureau Mecanoo, waar hij van 2007 tot 2017 mede-eigenaar was. Sinds 2017 is hij partner bij Vakwerk Architecten in Delft. Na zijn voordracht door de Ministerraad in november 2020 is hij op 1 september 2021 gestart als Rijksbouwmeester en voorzitter van het College van Rijksadviseurs.

Dialoog

Na een korte inleiding zal de Rijksbouwmeester tijdens zijn keynote vooral in gesprek gaan met de deelnemers aan de Dag van de Constructeur. Aan de hand van scherpe vragen en prikkelende stellingen zal hij de dialoog met de zaal opzoeken. Uitgangspunt daarbij is de visie van Francesco Veenstra op de bouw- en inrichtingsopgave in Nederland. Wat betekent dit voor de toekomst van onder meer constructieve veiligheid en duurzaamheid? Kunnen deze twee wel samen of beperkt het een de ander?

Woningbouwvraagstuk

Prognoses laten zien dat er in 2030 maar liefst 20 miljoen mensen gehuisvest moeten worden in Nederland. Dat betekent dat Nederland steeds voller gebouwd wordt. In een interview met Den Haag Centraal (DHC) liet Veenstra vorig jaar al weten dat we niet moeten doen alsof dit iets nieuws is. “Nederland heeft er de afgelopen eeuw elk jaar 76.000 woningen bij gekregen door de bevolkingsgroei. Wat nieuw is, is dat de laatste decennia de huishoudens steeds kleiner zijn geworden en dat je dus eigenlijk twee keer zoveel nieuwe woningen nodig hebt.” Volgens Veenstra kun je niet ongelimiteerd bouwen in het buitengebied. Hij is van mening dat er voor een flink deel gebouwd moeten worden in bestaande stedelijke gebieden. Dit betekent ook meer hoogbouw. Maar wat nu als op de lange termijn blijkt dat het aantal huishoudens aan het eind van deze eeuw afneemt? Is dan tijdelijke woningbouw een oplossing voor de huidige woningnood en wat betekent dit voor bijvoorbeeld houtbouw?

Integrale aanpak

De vraagstukken op het gebied van alle ruimtelijke opgaven zijn groot. Hoe pakken we de woningnood aan, wat doen we om de duurzaamheid te bevorderen en de klimaatverandering een halt toe te roepen? Gaan we in de hoogte of in de breedte bouwen? Moet de focus op stedelijk of buitengebied liggen? Allemaal vragen die volgens Veenstra niet afzonderlijk opgelost moeten worden, maar integraal. De inrichting van het land vraagt volgens de Rijksbouwmeester om een veelheid van oplossingen en moedige keuzes durven maken.

Deze vraagstukken zullen tijdens de Dag van de Constructeur zeker niet opgelost worden. Maar het zou mooi zijn als het iedereen aan het denken zet.

De Keynote van Francesco Veenstra vindt van 16.40 tot 17.10 uur plaats in de plenaire zaal.

Nieuwe constructeurs toegetreden tot het Constructeursregister

Feestelijke bekendmaking op de Dag van de Constructeur op 1 juni

Voor het eerst sinds corona maken we weer nieuw toegetreden registerconstructeurs bekend. Een mijlpaal die het spoor van afgelaste cursussen en bijeenkomsten vanwege de coronabeperkingen doet vervagen – en dat vieren we! Op de Dag van de Constructeur zetten we alle constructeurs in het zonnetje die na juli 2019 zijn ingeschreven.

Verbeteren van de constructieve veiligheid

Ontstaan uit de behoefte om de constructieve veiligheid te verbeteren en het vak meer aanzien te geven, bestaat het Constructeursregister inmiddels 13 jaar. Vandaag de dag is het register niet meer weg te denken uit de wereld van de constructeur. Constructeurs in de civiele-, infra- en bouwkundige sector worden door middel van registratie en toetsing opgenomen in het gerenommeerde register.

Nieuwe werkwijze verankeren in het register

Op de conferentie Veiligheid in de Bouw (januari 2023) werd het programma gepresenteerd dat de integrale veiligheid van ontwerp, bouw en gebruik in de volle breedte van de ontwerp-, bouw- en technieksector moet vergroten. Het Constructeursregister speelt een sleutelrol voor het borgen van de constructieve veiligheid.

De kwalificaties van de Coördinerend Constructeur, evenals toetsing en sanctionering daarop, worden geborgd via certificatie en/of registratie. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het Constructeursregister / Chartered Engineer en gedragscodes om de nieuwe werkwijze te verankeren. Lees meer over het convenant, de betrokken partijen en het borgen van de constructieve veiligheid op de website van Veiligheid in de bouw.

Meer dan een keurmerk

Naast dat het register een instrument is om de deskundigheid te borgen en te toetsen, stimuleert het ook de professionele ontwikkeling van zijn leden. Het register erkent en waardeert de persoonlijke ontwikkelactiviteiten van de leden door het toekennen van KE/PE-punten. De punten verkrijgt men door een opleiding of cursus te volgen of zelf te geven als docent. Ook met publicaties en deelname aan conferenties houden constructeurs hun kennis en kunde aantoonbaar op niveau en werken zij aan hun ontwikkeling. Het gaat om ontwikkelingen op (technisch) vakgebied, maar ook een verbreding en verdieping van hun professionele kennis, vaardigheden en houding (leiderschap, verantwoordelijkheid en management, communicatie en interpersoonlijke vaardigheden). Een boost voor hun carrièremogelijkheden. Inschrijving in het register bevelen we als VNconstructeurs dan ook van harte aan.

VNconstructeurs is nauw betrokken bij het Constructeursregister door onze deelname in het bestuur en in de Raad van Toezicht. Daarnaast organiseren we graag activiteiten waarbij ook punten voor de benodigde permanente educatie behaald kunnen worden.

Tegen gereduceerd tarief naar DvdC

Kersverse registerconstructeurs mogen tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan de Dag van de Constructeur. Op 1 juni kunnen zij zich onderdompelen in de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied, gelijkgestemden ontmoeten en geïnspireerd raken over het prachtige vak. Tijdens de presentatie van het Constructeursregister van Melchert Leguijt is er aandacht voor de nieuwe deelnemers.

De presentatie van het Constructeursregister vindt plaats om 16.00 uur in de plenaire zaal. Daarna volgt de bekendmaking van de Constructeur van het Jaar 2023 en de afsluitende keynote van Rijksbouwmeester Francesco Veenstra over de uitdagingen van de bouw- en inrichtingsopgave van Nederland en de rol van de constructeur daarbij.

Studenten met korting naar de Dag van de Constructeur

Lijkt het je leuk om ervaren constructeurs en ontwerpers te ontmoeten? Ins en outs over de topprojecten uit eerste hand van de experts te horen? Er is zelfs een kans om je toekomstige werkgever tegen het lijf te lopen. Kom naar de Dag van de Constructeur. Als student betaal je slechts €45,-.  Meld je hier aan!

Op 1 juni organiseren we de Dag van de Constructeur in Kamerik. Het event is de uitgelezen kans om veel inspiratie en informatie op te doen, gelijkgestemden te ontmoeten en jezelf weer helemaal bij te laten praten in je vakgebied. De dag bestaat uit een aantal presentaties van gerenommeerde namen uit de bouwsector en break-outsessies in kleine groepen. Verbreding en verdieping van kennis staan centraal.

Speciaal voor studenten en jonge constructeurs wordt een gratis masterclass gegeven door niemand minder dan Walter Spangenberg, winnaar van de Oeuvreprijs Constructeur van het Jaar die hij in 2022 ontving.

Topnamen uit de bouwsector

De keynotes worden gegeven door inspirerende personen uit de brede bouwsector. Zij delen graag hun kennis over verduurzaming van beton, internationale samenwerking en de bouw- en inrichtingsopgave van Nederland.

Door zijn dubbelrol als docent aan de TU Delft én Office Director bij Buro Happold is Ir. Dirk Rinze Visser MSc CEng RO zeer sterk in het bieden van de verbanden tussen de theorie – zoals geleerd aan de universiteit – en de praktijk op basis van zijn ervaring in het veld. In zijn keynote neemt hij je mee op reis naar bouwplaatsen ver over de Nederlandse grens. Lees hierboven zijn interview over internationale samenwerking.

Voorvechter en rolmodel voor diversiteit in de bouwsector Ir. Dorien Staal is directeur van betonfabriek Voorbij Prefab, onderdeel van TBI Holdings. Voorbij Prefab is koploper in de verduurzaming van beton. De weg ernaar toe was en is nog steeds geen gemakkelijke. Al in een vroeg stadium besefte Staal voor welke enorme klimaatuitdagingen we staan. Hoe ziet zij 2030 voor zich? Lees hierboven haar interview over de verduurzaming van beton.

Francesco Veenstra is sinds 1 september 2021 Rijksbouwmeester en als zodanig voorzitter van het College van Rijksadviseurs. De Rijksbouwmeester heeft een onafhankelijke positie en adviseert het Rijk over de architectuur en de stedelijke omgeving van het rijksvastgoed. Op de DvdC wil hij in gesprek met de zaal. Wat betekent dit voor de toekomst van onder meer constructieve veiligheid en duurzaamheid? Kunnen deze twee wel samen of beperkt het een de ander? Lees hierboven zijn interview over zijn bijdrage op de DvdC.

De diepte in tijdens de break-outsessies

In twee break-outsessies kun je een aantal verdiepende en vernieuwende onderwerpen volgen. De thema’s die aan bod komen zijn veiligheid, verduurzaming/circulariteit, digitalisering, transitie van het vak constructeur en aansprekende projecten zoals de Galaxy Tower, de Maasdeltatunnel en ViA15 (A12/A15 – Arnhem).

Meld je aan

De Dag van de Constructeur, op 1 juni in Kamerik, is een initiatief van VNconstructeurs. Powered by KPE Groep en het Hoger Technisch Instituut. Voor het aanmelden en alle praktische informatie, zie deze website.

Gratis shuttledienst vanaf het station

Er is een gratis shuttledienst beschikbaar die je binnen tien minuten vanaf het treinstation Woerden naar de eventlocatie Buitenplaats Kameryck brengt. De shuttle vertrekt vanaf Stationsplein Noord bij de taxistandplaatsen. De shuttlebus vertrekt op twee tijdstippen: 11.30 uur en 11.45 uur. Wil je gebruik maken van de gratis shuttleservice? Geef dit dan aan bij de aanmelding.

Uitreiking eerste Kiwa-certificaten Coördinerend constructeur ‘nieuwe stijl’

De BRL5022, de certificeringsrichtlijn voor de engineering van bouwwerken in de woning- en U-bouw door de coördinerend constructeur, is afgerond. Tijdens de Dag van de Constructeur op 1 juni reikt Kiwa – tevens sponsor van de dag – de eerste certificaten uit aan twee leden van VNconstructeurs: SWINN en BAM Advies & Engineering.

Veiligheid in de Bouw

Kiwa heeft een jaar lang pilots gedraaid met SWINN en BAM Advies & Engineering voor een gedegen ontwikkeling van de BRL5022. Deze geeft één-op-één invulling aan de belangrijke eisen die voortkomen uit het programma Veiligheid in de Bouw. Voor het borgen van constructieve veiligheid is het essentieel dat de rol van de coördinerend constructeur goed is gedefinieerd.

Feestelijke uitreiking

Met het Kiwa-certificaat voor deze coördinerend constructeur ‘nieuwe stijl’ is weer een belangrijke stap in de goede richting gezet voor het verbeteren van de constructieve veiligheid in de bouw, hét belangrijkste speerpunt van VNconstructeurs. Aan Hushang Ulfati (Directeur en Raadgevend Ingenieur bij SWINN) en Sander Vernooij (Vakgroepleider Engineering Constructie bij BAM Advies & Engineering) de eer om de eerste twee uitgereikte Kiwa-certificaten in ontvangst te mogen nemen tijdens de Dag van de Constructeur op 1 juni in Kamerik (gepland tijdstip: 14.55 uur).

Dag van de Constructeur

Het thema constructieve veiligheid komt veel aan bod tijdens de Dag van de Constructeur. Over het voeren van regie op veiligheid en de rol van de coördinerend constructeur specifiek, gaat de presentatie van Marleen Hermans (Hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft en Managing Partner Fysiek Domein bij BMC) tijdens de tweede ronde breakout-sessies (van 15.25 tot 15.55 uur).

Meld je aan

De Dag van de Constructeur, op 1 juni in Kamerik, is een initiatief van VNconstructeurs. Powered by KPE Groep en het Hoger Technisch Instituut. Deze dag staat in het teken van het belang van veilige en duurzame constructies. Speciaal aanbevolen voor constructeurs, maar zeker ook interessant voor alle (aankomend) professionals die werkzaam zijn in de bouw. Ontmoet vak- en branchegenoten en laat je bijpraten en inspireren. Voor het aanmelden en alle praktische informatie, K lik hier.