Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Dag van de Constructeur.

Cursusprijzen

De vermelde cursusprijzen zijn exclusief BTW.

Aanmelding

Alleen aanmeldingen met het aanmeldingsformulier van de website worden in behandeling genomen.

Annulering

Annuleringen dienen altijd door de deelnemer schriftelijk, per fax of per e-mail te worden gemeld bij:

KPE B.V. Postbus 172, 3300 AD DORDRECHT

Fax: (078) 654 91 04

E-mail: info@kpe.nl

Bij annuleringen, ontvangen tot 5 werkdagen voor aanvang van de Dag van de Constructeur worden € 25.- administratiekosten per geannuleerde deelnemer in rekening gebracht.

Bij annuleringen, ontvangen binnen 5 werkdagen voor aanvang van de Dag van de Constructeur, worden de volledige kosten in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering.

Ook op aanmeldingen, ontvangen binnen 5 werkdagen voor aanvang van de Dag van de Constructeur, zijn de hier vermelde annuleringsvoorwaarden van toepassing.

In geval van overmacht, zoals omschreven in deze algemene cursusvoorwaarden, zijn geen annuleringskosten verschuldigd.

Overmacht

Bij overlijden en bij blijvende arbeidsongeschiktheid van de deelnemer vervallen de op dat moment nog resterende verplichtingen.

Betalingscondities

Direct na aanmelding worden de kosten door middel van een factuur in rekening gebracht aan het op het aanmeldingsformulier vermelde factuuradres. De factuur dient voor aanvang van de Dag van de Constructeur voldaan te zijn. Eventuele incassokosten bij het niet tijdig betalen komen voor rekening van de deelnemer.