Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Dag van de Constructeur.

Cursusprijzen

De vermelde cursusprijzen zijn exclusief BTW.

Aanmelding

Alleen aanmeldingen met het aanmeldingsformulier van de website worden in behandeling genomen.

Annulering

Na inschrijven is annuleren van uw inschrijving niet meer mogelijk. Wel kunt u bij verhindering een vervanger in uw plaats laten deelnemen. Graag ontvangen wij tijdig de gegevens van uw vervanger op e-mailadres info@kpe.nl

Bij annuleringen zonder vervanger worden u de volledige kosten in rekening gebracht.

Betalingscondities

Direct na aanmelding worden de kosten door middel van een factuur in rekening gebracht aan het op het aanmeldingsformulier vermelde factuuradres. De factuur dient voor aanvang van de Dag van de Constructeur voldaan te zijn. Eventuele incassokosten bij het niet tijdig betalen komen voor rekening van de deelnemer.

AVG

Door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt. Wij conformeren ons hierbij aan de geldende privacywetgeving.

Bij inschrijving verleent u de organisatie automatisch toestemming uw gegevens voor hiervoor genoemd doel te gebruiken.

Foto’s

Tijdens de Dag van de Constructeur worden foto’s gemaakt. Een selectie hiervan wordt gepubliceerd op de website www.dagvandeconstructeur.nl. Heeft u er bezwaar tegen dat een foto waarop u voorkomt, voor dit enige doel wordt gebruikt, stuur dan een e-mail naar info@kpe.nl waarin u uw bezwaar kenbaar maakt.