Site icon DAG VAN DE CONSTRUCTEUR

Sprekers

Sprekers

De dag zal bestaan uit een aantal presentaties van gerenommeerde namen uit de constructeursbranche en breakout sessies in kleine groepen. Verbreding en verdieping van kennis staan daarbij centraal.

Keynote sprekers

Tijdens de Dag van de Constructeur zijn er een aantal keynote sprekers die hun visie zullen geven op de thema’s duurzaamheid, circulariteit en constructieve veiligheid. Deze presentaties vinden plaats in de grote zaal.

De sprekers zijn:

Mathew Vola, Constructeur van het jaar 2021 en Director / Property Business Unit Leader bij Arup

Onderwerp: Form follows function

Mathew Vola is een constructeur met een indrukwekkend cv. Hij is werkzaam bij Arup en houdt zich bezig met de toekomst van het het constructeursvak: “Form follows function” is een bekende uitspraak van Louis Sullivan, die ons denken als ontwerper in de afgelopen eeuw heeft bepaald. We moeten toe naar form follows sustainability als basis voor  het ontwerp- en bouwproces van de toekomst”. De keynote van Vola zal dan ook gaan over de uitdagingen van de constructeur in de 21e eeuw.

Raphaël Steenbergen, Deskundige bij TNO in constructieve veiligheid en professor aan de Universiteit van Gent


Forumdiscussie

De derde plenaire sessie tijdens de Dag van de Constructeur is een debat dat zal draaien om de vraag ‘Wat houdt ons tegen om vaart te maken met verduurzaming?”

Dat is een veelomvattend vraagstuk, dat een brede samenwerking in de keten vraagt. Deelnemers aan dit debat zijn onder andere Dorien Staal, Mathew Vola en Wilco Ankersmit.

Mathew Vola, Constructeur van het jaar 2021 en Director / Property Business Unit Leader bij Arup

Dorien Staal, bestuursvoorzitter Betonvereniging en algemeen directeur Voorbij Prefab.

Wilco Ankersmit, Directeur Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland


Breakout sessies

In twee breakout sessies kunt u een aantal verdiepende en vernieuwende onderwerpen volgen.
De thema’s die tijdens de breakout sessies aan bod komen zijn:

  • Veiligheid
  • Verduurzaming/circulariteit
  • Digitalisering
  • Transitie van het vak constructeur
  • Aansprekend project

Thema veiligheid

Juni Daalmans, Programma directeur Veiligheid KPE groep

Onderwerp: Van slapeloze nachten naar constructieve veiligheid 

Juni Daalmans is veiligheidspsycholoog, verbonden aan KPE en gastdocent aan universiteit van Antwerpen. Hij ontwikkelde Brain Based Safety, een methode waarin recente kennis van het brein wordt benut om (on)veilig gedrag te verklaren en te beïnvloeden.

In de lezing gaat hij in op (het gebrek aan) risicobesef, selectieve waarneming en remmingen om elkaar aan te spreken op een onveilige aanpak. Daardoor komen partijen minder tot elkaar dan nodig is in een wereld waarin de complexiteit van het werk alleen maar toeneemt.Thema Verduurzaming/circulariteit

Basilisk

Onderwerp: Zelfhelend beton

Door het gebruik van zelfhelend beton kan er fors op krimpwapening bespaard worden. Minder staal, minder kosten, minder CO2. Aan de hand van een  projectvoorbeeld worden de technische/ rekenkundige aspecten belicht vanuit het oogpunt van de constructeur.


Frank Kaalberg, PMC leader Underground Infrastructure at Witteveen+Bos

Onderwerp: Duurzaamheid bij het ondergronds bouwen

Frank zal in zijn sessie uitweiden over duurzaamheid bij het ontwerpen van tunnels. “Wanneer het gaat over duurzaamheid in de infrawereld, met name bij tunnelbouw, kun je moeilijk zonder beton. Dat wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden tot verduurzaming zijn. Vermindering van materialen zet beperkt zodat aan de dijk en modulair bouwen en circulariteit zijn niet mogelijk bij tunnels, er moet breder worden gekeken. Wanneer je dat doet, merk je dat er genoeg mogelijkheden zijn om sustainable tunnels te realiseren. Tunnels kunnen bijvoorbeeld een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid van een gebied.”


Over Frank:

Frank Kaalberg is werkzaam als PMC-leider/senior expert Ondergrondse Infrastructuur bij Witteveen+Bos. Frank is zijn loopbaan begonnen als constructeur. Al snel heeft hij zich toegelegd op (beton)constructies die in interactie staan met de ondergrond. Hieruit is zijn passie geboren voor het Ondergronds Bouwen in de breedste zin van het woord. In de jaren daarna heeft hij zich ontwikkeld tot projectleider en ontwerpmanager van grote integrale ontwerpteams voor afgezonken, geboorde en cut- en covertunnels tunnels in binnen- en buitenland. Een speciale focus heeft hierbij gelegen op het thema zettingsrisicobeoordelingen t.g.v. de aanleg van tunnels en bouwputten. Hij is hierbij de afgelopen 30 jaar werkzaam geweest voor zowel publieke- als private opdrachtgevers in alle verschillende stadia van het ontwerp- en uitvoeringsproces.

Frank is Registerontwerper en lid van de Toetsingscommissie van het Constructeursregister


Thema Digitalisering

Sander Zegers, VeriCon Ingenieurs

Onderwerp: Digitalisering: van initiatief tot fabricage


Thema Transitie van het vak constructeur

Mandy van Lunteren, Structural Engineer at Goudstikker – de Vries B.V.

Onderwerp: Construeren in CLT

De laatste tijd worden meer constructies in CLT (Cross laminated timber) toegepast, een mooi product, helaas ontbreekt passende regelgeving hiervoor, hoe ga je hiermee om, wat zijn de aandachtspunten of valkuilen?Thema: Aansprekend project

Patrick van Dodewaard, Projectleider bij IMd Raadgevende Ingenieurs, Talent van het jaar 2020
Onderwerp: De Bunkertoren

De voormalige studentensociëteiten van de Eindhovense studentenverenigingen is herontwikkeld tot een beeldbepalende woontoren, De Bunkertoren. De door Maaskant ontworpen iconische bunker wordt deels behouden en de historische waarde speelt een leidende rol in de architectuur van de hoogbouw. De toren van ca 100m is ontworpen met een zeer slanke betonnen draagstructuur die over de hoogte steeds lichter en opener wordt uitgevoerd. Kenmerkend voor het constructieve ontwerp zijn de dunne vloeren, slanke stabiliteitskern en de grote uitkragende balkons. In combinatie met een parkeerkelder en renovatie van het bestaande gebouw vorm het een complex hoogbouwproject.

Freek Schaap, BAM advies en enginering

Onderwerp: De Zalmhaventoren

De Zalmhaventoren is het hoogste gebouw van Nederland en de BeNeLux. Het gebouw telt 61 verdiepingen. Op de 203 meter hoge woontoren staat een 12 meter hoge mast, een architectonische afwerking, waardoor de totale hoogte 215 meter wordt. In de toren zullen circa 260 appartementen worden opgenomen, in de twee lager torens 192 appartementen en 33 eengezinswoningen. Hiernaast bestaat het Zalmhavencomplex uit 1.380 m2 kantoren, 950 m2 horeca en voorzieningen en 456 parkeerplaatsen.

De bouw van De Zalmhaven is in ruim 3,5 jaar bouwtijd afgerond. Om zo veel mogelijk rekening te houden met de omgeving en vanwege de bouwveiligheid is gekozen voor een geprefabriceerde constructie. De Zalmhaven is de hoogste prefab-toren ter wereld. De bouw was in handen van BAM Bouw en Techniek – Speciale Projecten.

De Dag van de Constructeur is een initiatief van VNconstructeurs en is powered by KPE Groep en het Hoger Technisch Instituut

Exit mobile version